"Agencja uzasadnia rating niskim ryzykiem biznesowym Linii Biznesowej Dystrybucja, która ma dominujący udział w EBITDA Grupy Energa i prowadzi działalność w ugruntowanym obszarze regulacyjnym, oraz prognozowanym umiarkowanym poziomem dźwigni finansowej" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Moody's wskazuje, iż wpływ powyższych czynników na przyznany rating równoważy wyższy profil ryzyka biznesowego Linii Biznesowej Wytwarzanie i Linii Biznesowej Sprzedaż oraz plan inwestycyjny na lata 2021-2030, który - w ocenie agencji - prawdopodobnie będzie w coraz wyższym stopniu obciążał obecny silny profil finansowy Energi. Ocena ratingu spółki uwzględnia również profil kredytowy jej akcjonariusza strategicznego, tj. PKN Orlen.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)