"Przywołana decyzja jest motywowana sytuacją finansową emitenta i związaną z nią koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia w strukturze przedsiębiorstwa emitenta do sytuacji rynkowej w ramach prowadzonej działalności emitenta. Zarząd emitenta uznał, że restrukturyzacja w sferze zatrudnienia jest niezbędna" - czytamy w komunikacie.

O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych powiadomiono zakładowe organizacje związkowe, jak również zaproszono je do konsultacji, podano także.

"Zgodnie z założeniami zarządu emitenta, zwolnienia grupowe, o których mowa powyżej będą dotyczyć maksymalnie 190 pracowników emitenta. Ostateczna liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników, jak również koszty i oszczędności z niej wynikające, będą znane po zakończeniu wymaganych art. 2 ust. 1 w zw. art. 2 ust. 2 Ustawy o Szczególnych Zasadach konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u emitenta" - podsumowano.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)