"Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 sierpnia 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 14 września 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Stalprofil odnotował 115,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 21,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto Stalprofilu w 2021 r. wyniósł 106,42 mln zł wobec 13,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)