Reklama

Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono 64 tygodnie od daty podpisania przez konsorcjum i zamawiającego protokołu przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

"Za realizację zadania wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 113 569 000 zł netto plus należny podatek VAT, z czego na NN przypada 69 569 000 zł netto plus należny podatek VAT. W Umowie zastrzeżono, że część wynagrodzenia może ulec zmianie (podwyższeniu albo obniżeniu) zgodnie z przewidzianymi w umowie wzorami, w drodze aneksu do umowy, w przypadku spadku albo wzrostu cen określonych materiałów" - czytamy w komunikacie.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 304 mln zł w 2021 r.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

(ISBnews)