"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,17 zł na jedną akcję w łącznej kwocie 39 857 492,80 zł " - czytamy w komunikacie.

Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki na dzień 15 lipca 2022 r.,który jest dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipca 2022 roku.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2021 r. wyniosły ok. 1,07 mld zł.

(ISBnews)