Reklama

"Powyższa prognoza roczna:

- zakłada odwrócenie w wynikach II półrocza pozytywnego efektu wyceny zapasów w kwocie ok. 35 mln zł oszacowanego w I półroczu 2022 r.,

- uwzględnia pozytywny wpływ utworzenia w II półroczu 2022 r. ok. 30 mln zł aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z prowadzonymi inwestycjami w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Systemów,

- nie uwzględnia ewentualnych efektów aktualizacji utworzonych w I półroczu bieżącego roku, odpisów na aktywa grupy w Ukrainie narażone na utratę wartości w związku z wtargnięciem wojsk rosyjskich na terytorium tego kraju 24 lutego 2022 r. Sytuacja w Ukrainie jest monitorowana na bieżąco co może spowodować aktualizację szacunków grupy w zakresie dokonanych odpisów,

- zakłada wzrost presji marżowej oraz popytowej na wyroby grupy wynikające z negatywnych czynników wpływających na koniunkturę (w tym wysokie ceny produktów, wzrost stóp procentowych)" - czytamy w komunikacie.

Przy szacowaniu wyników II półrocza 2022 r. zastosowano następujące założenia makro:

- cena aluminium 3M (USD/t) - 2 800

- kurs EUR/PLN - 4,6

- kurs USD/PLN - 4,3, podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)