Program odkupu akcji trwać będzie od 29 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., poinformowano.

"Programem odkupu objętych jest nie więcej niż 7 125 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,06 z każda. [...] Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu odkupu nie będzie większa niż 14 250 000 zł. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 0,3 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

W ramach realizacji programu odkupu spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą walnego zgromadzenia, podano również.

Akcje własne spółki nabywane będą za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 220,83 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)