Reklama

Obradujące w Warszawie zwyczajne walne zgromadzenie Grupy PTWP zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2021 r. (w wysokości 1 096 440,65 zł) oraz części kapitału zapasowego (w kwocie 1 896 598,83 zł), tj. łącznie blisko 3 mln zł (2 993 039,48 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy po 2,54 zł brutto na jedną akcję. W uchwale o podziale zysku za rok 2021 ustalono, że dniem dywidendy będzie 8 lipca 2022 r., natomiast 18 lipca 2022 r. będzie dniem jej wypłaty, podano.

"Mimo trudnych warunków zewnętrznych, perturbacji wywołanych pandemią i wahań gospodarczych byliśmy w stanie wypracować znakomite wyniki. To bardzo duże osiągnięcie, świadczące o doświadczeniu naszej organizacji i skutecznym modelu biznesowym, dzięki któremu przy dużej skali działania potrafimy szybko i sprawnie dostosować się do warunków rynkowych. Nadrzędnym celem działalności Grupy PTWP jest sprawne funkcjonowanie w trzech głównych obszarach działalności (organizowanie wydarzeń, wydawanie serwisów online i zarządzanie obiektami) i umocnienie w obszarze digitalu, udowadniamy, że jesteśmy na najlepszej drodze ku osiąganiu założonych celów" - powiedział prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, cytowany w komunikacie.

Wypracowany w 2021 r. zysk brutto, przekraczający na poziomie skonsolidowanym wymagane 5 mln zł (przed opodatkowaniem), jest podstawą do uruchomienia zapowiadanego przed rokiem programu motywacyjnego, mającego na celu wynagrodzenie i motywowanie kluczowych i zasłużonych dla Grupy PTWP pracowników. Do członków organów spółki, kierowników oraz szerokiej kadry, współpracującej z Grupą nie mniej niż 3 lata, mogą trafić akcje cena jednej to 11 zł. Łącznie spółka przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów, wdrożenie programu do realizacji nastąpi po zweryfikowaniu spełnienia warunku po zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r., wskazano również.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - spółka-matka grupy kapitałowej PTWP - działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach - to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)