"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 3 854 534,7 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale walnego.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)