Reklama

W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec-wrzesień 2021) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD. W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. (I kw. roku finansowego 2022/23) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 15,21 mln USD, podano.

"Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta)" - czytamy w komunikacie.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) grupy ze wszystkich produktów na koniec września 2022 r. wyniosła 4,91 mln USD, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2022 i o 11,8% r/r.

Spadek rocznej dynamiki wzrostu przychodów, w stosunku do zanotowanej w poprzednim kwartale, wynika z wysokiej bazy sprzed roku, kiedy zanotowano wyjątkowo wysokie płatności roczne zaksięgowane w całości w kwartale. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące i (w opinii zarządu) MRR jest to najlepszym miernikiem rozwoju biznesowego spółki, wskazano również.

"Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik, to:

- Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów grupy. Na koniec września 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 121,2 USD wobec 120,5 USD na koniec czerwca 2022 r. i 121 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 110,4 USD na koniec września 2022 wobec 102,5 USD na koniec poprzedniego kwartału i 97,1 USD przed rokiem.

- Wzrost liczby klientów produktów grupy. Na koniec II kwartału 2022/23 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37 114, a ChatBot 2 637" - czytamy dalej.

Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,6% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 31% r/r.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)