Całkowita wartość transakcji to 873,74 mln dram (ok. 9,6 mln zł), GPW wpłaciła pierwszą transzę ceny (5,5 mln zł), druga (4,1 mln zł) będzie płatna pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX. GPW podpisała umowę nabycia 65% akcji Armenia Securities Exchange za 9,6 mln zł w czerwcu br.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)