Liczone w koronach szwedzkich wyniki wyniosły: zysk netto - 565 mln SEK, EBITDA - 691 mln SEK, przychody - 2 980 mln SEK.

"Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki roczne 2022 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

Reklama

(ISBnews)