W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical ogłoszone przez jego spółkę zależną - LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii - zostało złożonych ogółem 219 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 221 151 walorów, w całym okresie przyjmowania ofert, podała spółka.

Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami jest niższa niż liczba akcji będących przedmiotem zaproszenia (1 250 701), w związku z czym podmiot nabywający nabędzie wszystkie akcje objęte złożonymi ofertami akcji. Zgodnie z zaproszeniem, akcje nabywane będą po cenie 48 zł za jedną akcję. Przewidywanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji jest 6 marca 2023 r., podano.

"Finalizowany skup akcji wskazuje na to, że akcjonariusze w większości nie są gotowi sprzedać akcji po cenie zbliżonej do aktualnego kursu. Może to oznaczać, że widzą oni w Grupie Mercator Medical długoterminowy potencjał. To z kolei byłoby dobrą informacją dla nas. Zrealizowaliśmy uchwałę walnego zgromadzenia, zrealizowaliśmy wcześniejsze deklaracje, a jednocześnie warte podkreślenia są na pewno proste, przyjazne i transparentne rozwiązania, jakie wypracowaliśmy wraz z zaangażowanym w transakcję domem maklerskim" - skomentował prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Ogłoszony przez spółkę LeaderMed skup akcji Mercator Medical był prowadzony poprzez dom maklerski Ipopema Securities.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji. Spółka skupiła dotychczas w dwóch procesach buy-back 876,7 tys. akcji własnych, stanowiących 8,2% walorów. Po sfinalizowaniu trzeciego skupu akcji spółki Grupy Mercator Medical będą w posiadaniu blisko 1,1 mln akcji, odpowiadających 10,3% w kapitale zakładowym, podsumowano w komunikacie.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)