"Poziom Ba1 CFR przyznany Krukowi odzwierciedla ugruntowaną historię firmy, z 25-letnim doświadczeniem operacyjnym w sektorze windykacji i skupu wierzytelności, koncentrującym się przede wszystkim na Polsce i Rumunii, z rosnącą ekspansją na Włochy i Hiszpanię. […] Solidna historyczna rentowność firmy opierała się głównie na wzroście organicznym. Niska dźwignia finansowa Kruka, spory bufor kapitałowy i solidne pokrycie odsetek to dodatkowe atuty kredytowe. CFR uwzględnia oczekiwanie agencji, że Kruk będzie nadal rozważnie realizował swoją strategię rozwoju podczas ekspansji poza swoje podstawowe rynki" - czytamy w komunikacie.

"Rating emitenta Ba2 nadany Krukowi przez agencję Moody's odzwierciedla priorytety roszczeń i pokrycia aktywów w obecnej strukturze pasywów spółki. W szczególności wysoki udział zabezpieczonych dwustronnych i konsorcjalnych kredytów odnawialnych (RCF) Kruka wskazuje na wyższą stratę z tytułu niewykonania zobowiązania w przypadku klas niezabezpieczonych instrumentów uprzywilejowanych, co skutkuje umieszczeniem ratingu emitenta o jeden poziom poniżej Ba1 CFR spółki" - czytamy również.

Reklama

Moody's zaznacza, że perspektywa dla Kruka jest stabilna, odzwierciedlając oczekiwania, iż spółka utrzyma dobre wyniki finansowe, w szczególności, że wskaźniki rentowności i lewarowania spółki pozostaną na dobrym poziomie oraz że w najbliższym czasie nie nastąpią niekorzystne zmiany związane z legislacją windykacyjną na głównych rynkach - Polsce i Rumunii.

Zwraca uwagę, że rating CFR mógłby zostać podniesiony, gdyby spółka nadal utrzymywała wysoką rentowność bez znacznego wzrostu dźwigni finansowej, poprawiała i dywersyfikowała swój profil finansowania oraz dalsza dywersyfikacja zasięgu geograficznego, co zmniejszyłoby ekspozycję spółki na ryzyko regulacyjne na danym rynku.

"Podwyższenie CFR Kruka prawdopodobnie skutkowałoby podwyższeniem ratingu emitenta Ba2" - podsumowała agencja.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)