Dom Development odnotował 410,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 327,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"W minionym roku grupa wypracowała rekordowy skonsolidowany zysk netto na poziomie 410,3 mln zł, tj. 16,07 zł na jedną akcję. Jest to efekt rekordowych wyników z działalności operacyjnej i konserwatywnej polityki podatkowej. Zarząd spółki pragnie jednocześnie odnotować, że ten rekordowy wynik idzie w parze z wysokim potencjałem sprzedaży do rozpoznania, który na koniec 2022 roku kształtował się na poziomie z roku 2021, kiedy ten potencjał był historycznie najwyższy pod tym względem" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 501,54 mln zł wobec 413,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 419,31 mln zł w 2022 r. wobec 1 897,49 mln zł rok wcześniej.

"2022 rok był rekordowy dla grupy kapitałowej Dom Development S.A. pod względem wyników finansowych. W ostatnich latach grupa sukcesywnie poprawiała swoje wyniki finansowe oraz kładła duży nacisk na poprawę, a w 2022 roku na utrzymanie wysokiej rentowności. Wysokiej jakości projekty, efektywna polityka sprzedażowa i terminowa realizacja inwestycji zaowocowały 27,5% wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły wartość 2 419,3 mln zł" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Reklama

Sukcesywny wzrost zysków grupy oraz relatywnie stały, dzięki wypłatom w formie dywidendy niemal całości skonsolidowanego zysku za lata 2012-2021, poziom kapitału własnego poskutkowały rosnącą rentownością kapitału własnego (ROE), wskazano także.

"Wzrost zwrotu z kapitału własnego z bardzo wysokiego poziomu 28,1% w 2021 roku do 32,8% jest kolejnym potwierdzeniem efektywności grupy oraz umiejętności odczytywania sygnałów płynących z rynku" - czytamy też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 373,68 mln zł wobec 306,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2022 r. sprzedał 3 093 lokale.

(ISBnews)