Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o zatwierdzeniu suplementu nr 2 do prospektu DB Energy, sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 415 tys. akcji serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D, zgodnie z którym zarząd ustalił cenę maksymalną akcji oferowanych na 29 zł za sztukę, podała spółka.

Na początku marca DB Energy, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), rozpoczął ofertę publiczną do 415 tys. nowych akcji serii D o oczekiwanej wartości netto 14 mln zł.

DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)