DB Energy odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,53 mln zł wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,94 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,82 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 9,46 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku, grupa kapitałowa zanotowała 15,82 mln zł przychodów. W omawianym okresie projekty inwestycyjne oraz ESCO odpowiadały za 92,4% przychodów, segment audytowy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw itp.) stanowiły 2,5% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 5,1%" - czytamy w sprawozdaniu.

W I kwartale 2023/2024 koszty operacyjne wyniosły 15,27 mln zł. Głównymi pozycjami kosztowymi w minionym kwartale były koszty usług obcych oraz zużycie surowców i materiałów. Koszty usług obcych odpowiadały za 81% kosztów w minionym kwartale, a zużycie surowców i materiałów stanowiło 10%, podano.

Reklama

"Na koniec okresu grupa kapitałowa dysponowała gotówką w kwocie 6,55 mln zł wobec 7,90 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Posiadane zasoby pieniężne w pełni odpowiadały potrzebom Grupy w zakresie kapitału obrotowego, zapewniając realizację projektów inwestycyjnych" - czytamy również.

"Wyniki finansowe osiągnięte przez DB Energy w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024 są następstwem wzrostu skali inwestycji realizowanych przez Grupę i wynikają z kluczowych działań zrealizowanych w okresie lipiec-wrzesień 2023. W omawianym okresie zespół inwestycyjny DB Energy skupiał się głównie na realizacji projektów dla Schumacher Packaging, Thermo Fisher Scientific oraz Żabka Polska" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,4 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2023 r.

(ISBnews)