Marvipol odnotował 89,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 95,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 121,62 mln zł wobec 116,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 588,59 mln zł w 2022 r. wobec 393,74 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2022 r. Grupa Marvipol Development zawarła 207 umów sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych (w tym jedną umowę zakupu lokalu inwestycyjnego w Unique Apartments, ujmowaną w wynikach segmentu pozostałe aktywa nieruchomościowe), wobec 376 umów w 2021 r. Kluczowy wpływ na wyniki sprzedaży grupy miała sytuacja rynkowa, ze wzrostem kosztów finansowania hipotecznego oraz ograniczeniem jego dostępności na czele" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2022 r. Grupa Marvipol Development przekazała nabywcom 741 lokali mieszkalnych i usługowych, wobec 442 lokali mieszkalnych i usługowych w 2021 r. Ponadto w analizowanym okresie grupa wydała 170 lokali inwestycyjnych, ujmowanych w segmencie pozostałe aktywa nieruchomościowe, wobec 112 lokali w 2021 roku, podano.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. grupa posiadała 487 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca 2022 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 349,0 mln zł, podano również.

"Trudno jest z perspektywy Grupy Marvipol Development S.A. w sposób jednoznaczny ocenić miniony rok. W wymiarze wyników finansowych - był on jednym z najlepszych w naszej historii, na wielu polach rekordowym. Zakończyliśmy go z blisko 50% wzrostem przychodów, do niemal 590 mln zł, rekordowymi 122 mln zysku operacyjnego i niemal 90 mln zysku netto, będącym drugim najwyższym wynikiem netto w historii firmy. Bardzo mocna kondycja finansowa grupy pozwoliła nam w minionym roku wypłacić rekordową dywidendę w wysokości 47,5 mln zł, nie nadwątlając naszego potencjału wzrostu oraz stabilności finansowej" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 61,44 mln zł wobec 36,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)