Zysk operacyjny wyniósł 13,17 mln zł wobec 9,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 23,3 mln zł wobec 15,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,39 mln zł w 2022 r. wobec 55,14 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Zysk netto spółki w 2022 r. wzrósł o 112,1% r/r. EBITDA wzrosła o 52,2% r/r, a przychody ze sprzedaży danych o 52,9% r/r.

"W ubiegłym roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe w kluczowych dla nas obszarach. Motorem naszego wzrostu był i jest dynamiczny rozwój w kluczowym dla nas segmencie sprzedaży danych, który rośnie w tempie ok. 50% r/r. W 2022 roku zrealizowaliśmy wiele celów naszej strategii rozwoju na lata 2021- 2023, takich jak akwizycja hiszpańskiej spółki TL1, debiut na głównym rynku GPW oraz znaczące umocnienie naszej pozycji na globalnym rynku sprzedaży danych. Obecnie intensywnie pracujemy nad strategią rozwoju na najbliższe lata" - skomentował prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

"W 2022 roku, pomimo m.in. zakupu TL1 i częściowego skupu akcji, zwiększyliśmy środki pieniężne o 14 mln zł, w efekcie czego rok zamknęliśmy z rekordowym w historii spółki poziomem gotówki wynoszącym 42,6 mln zł. Dzięki temu z powodzeniem dokonaliśmy kluczowych inwestycji w pierwszym kwartale bieżącego roku, tym samym realizując kolejne istotne elementy naszej strategii rozwoju na lata 2021-2023. Sfinalizowaliśmy skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego oraz nabyliśmy prawa do platformy DSP, ponownie wzmacniając przewagi konkurencyjne wynikające z zastosowania naszej autorskiej technologii DMP. Potwierdzające efektywność naszej strategii wyniki spółki w 2022 roku oraz utrzymujące się dwucyfrowe tempo rozwoju rynku pozwalają nam wierzyć, że w kolejnych latach będziemy generować jeszcze lepsze wyniki finansowe" - dodał dyrektor finansowy i członek zarządu Piotr Soleniec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 8,31 mln zł wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)