Znormalizowany (tj. uwzględniający koszt programu motywacyjnego) skonsolidowany zysk netto wyniósł w I kw. br. 3 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,09 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,73 mln zł wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej; skorygowany zysk EBITDA w I kw. br. wyniósł 6,3 mln zł wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA [skorygowana] w kluczowym dla rozwoju spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 7 mln zł, co oznacza wzrost o 49% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 66%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,94 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 10,02 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kwartale tego roku ponownie uzyskaliśmy rekordowe wyniki. Rosnące przychody oraz EBITDA potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego oraz potencjał do dalszego wzrostu organicznego. Wypracowanie 10,6 mln PLN przychodu ze sprzedaży danych w I kwartale roku, który ze względu na sezonowość w branży reklamy jest słabszym sprzedażowo okresem, oraz zwiększenie marżowości segmentu do 66% oznacza, że jesteśmy w stanie dalej konsekwentnie poprawiać wyniki, efektywnie wykorzystując naszą autorską technologię oraz unikalny know-how" - skomentował prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

"Wierzę, że realizacja ogłoszonej przez nas niedawno strategii rozwoju na lata 2023-2025, której elementem jest m.in. zwiększanie wolumenu sprzedawanych danych również w nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu, na przykład w sektorze sztucznej inteligencji, przyniesie dalszy dynamiczny rozwój Cloud Technologies" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 2,2 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)