Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,51 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 11,76 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,45 mln zł w porównaniu z 21,77 mln zł rok wcześniej.

"Postawiliśmy na wysokomarżowy segment sprzedaży danych, dzięki czemu nadal szybko rośniemy i poprawiamy wyniki. Wypracowaliśmy rekordową sprzedaż w tym segmencie - po raz trzeci w historii powyżej 10 mln zł w ujęciu kwartalnym. Marża segmentu wynosi obecnie już blisko 67% i ze względu na charakterystykę modelu biznesowego może dalej rosnąć. W świetle rosnącego globalnego zapotrzebowania na wysokiej jakości dane cyfrowe oraz możliwych nowych zastosowań naszej technologii w sektorze sztucznej inteligencji z dużym optymizmem patrzymy na przyszłość Cloud Technologies" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Reklama

Sprzedaż danych, czyli strategiczny, skalowalny segment Grupy o zasięgu międzynarodowym, notuje najlepszy drugi kwartał w historii, co jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii. Przychody w tym segmencie sięgnęły 11,8 mln zł, co oznacza wzrost o 41,7% r/r. Sprzedaż danych odpowiada już za ponad 80% przychodów Grupy. Około 80% przychodów z tego segmentu pochodzi z rynku USA. Narastająco w okresie I półr. br. przychody ze sprzedaży danych wyniosły 22,4 mln zł (+41,1% r/r), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)