Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłaty w wysokości ok. 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. 30 czerwca zeszłego roku spółka wypłaciła z zysku netto za 2022 rok dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznaczało 1 zł dywidendy na akcję, przypomniano w komunikacie.

Cloud Technologies odnotowało 8,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA skorygowany o koszty programu motywacyjnego wyniósł 27,6 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4% r/r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 9,6 mln zł wobec 8,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)

Reklama