Zysk operacyjny wyniósł 2,32 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,5 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 6,09 mln zł wobec 5,48 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,38 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 12,28 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,83 mln zł w porównaniu z 34,05 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 17,87 mln zł wobec 14,39 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła odpowiednio 19,63 mln zł wobec 15,06 mln zł.

"Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników, chociaż ze względu na duże wahania kursów walutowych interpretacja danych finansowych wymaga większej refleksji, niż zwykle. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na wzrost przychodów ze sprzedaży danych w walucie bazowej, który w dolarze osiągnął ponad 16% r/r. To dobry wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę efekt wysokiej bazy ubiegłego roku oraz ogólne tempo rozwoju rynku reklamy internetowej w tym okresie. Rośnie przy tym rentowność tego segmentu, co potwierdza słuszność przyjętej przez nas strategii rozwoju" - powiedział prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Reklama

W III kwartale br. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,4 mln zł, co oznacza wzrost o 8,2% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 64,2%.

"Na uwagę zasługują w szczególności coraz wyższa marżowość EBITDA kluczowego segmentu sprzedaży danych oraz dalszy wzrost EBITDA. Wyniki wyrażone w złotych nie oddają przy tym realnego, operacyjnego wzrostu sprzedaży danych. Jako spółka działająca globalnie prowadzimy rozliczenia w USD lub EUR, a zaprezentowane w PLN przychody w III kw. uwzględniają bardzo wyraźne umocnienie złotego. Niezależnie od powyższego, w kontekście utrzymujących się od początku roku wzrostów wskaźników oraz sprzyjającego nam rynku, konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, by w kolejnym kwartale wypracować jak najlepsze wyniki" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies Piotr Soleniec.

Spółka przypomniała też, że jej celem strategicznym jest dalszy dynamiczny rozwój międzynarodowej sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji strategii rozwoju spółka zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln zł w latach 2023-2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln zł na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln zł na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln zł na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Jednocześnie zarząd zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 9,09 mln zł wobec 6,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)