Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 26 kwietnia do 4 lipca; planowany termin zawarcia transakcji na GPW to 7 lipca 2023 r.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez wzywającego zgody na koncentrację - powinien on się ziścić do 4 lipca 2023 r., tj. najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Termin ten może być przedłużony maksymalnie do 23 sierpnia 2023 r., jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony w początkowym terminie, podano w informacji.

Reklama

Drugi warunek wezwania to objęcie zapisami co najmniej 50% łącznej liczby akcji, tj. 11 099 600 sztuk.

"Intencją wzywającego jest nabycie 100% akcji spółki. Faktyczna liczba akcji, które zostaną nabyte będzie zależała od odpowiedzi akcjonariuszy spółki na wezwanie. Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - czytamy w informacji.

"Ponadto wzywający zamierza podjąć działania mające na celu wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie akcji z obrotu, o ile będzie dozwolone przez prawo, będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.

Pod koniec marca Santander Biuro Maklerskie podało, że Fega & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH ogłosi wezwanie na 22 199 200 akcji TIM (tj. 100% kapitału) po cenie 50,69 zł za walor. Jednocześnie spółka podała, że najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie spółki, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia zapisów na planowane wezwanie.

Grupa Würth to jeden ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. W przypadku powodzenia wezwania na akcje, TIM stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym, podkreślono wówczas.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)