Akcjonariusze Cognor Holding podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 209 133 208,86 zł, tj. 1,22 zł na jedną akcję, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 171 420 663 sztuk.

"Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustaliło:

- dzień dywidendy na dzień 5 maja 2023 roku

Reklama

- termin wypłaty dywidendy na dzień 16 maja 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)