"Uchwała emisyjna przewiduje, na zasadach w niej określonych, umożliwienie akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki na koniec dnia rejestracji na NWZA, które odbyło się 12 czerwca, możliwość objęcia akcji serii V umożliwiającą utrzymanie dotychczasowego udziału. W całym procesie spółkę wspiera cc group - Doradca IR i Doradca Finansowy, a Firmą Inwestycyjną i Zarządzającym Księgą Popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A." - czytamy w komunikacie.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku, a potencjał średniorocznych przychodów z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych szacuje na ok. 400 mln zł. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój spółki m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. W ramach zaplanowanych inwestycji XTPL planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, grantów i finansowania dłużnego, przypomniano.

"Rozpoczynamy ofertę publiczną akcji serii V skierowaną do inwestorów wybranych przez zarząd, która w przypadku jej powodzenia powinna znacząco przyspieszyć etap skalowania naszego biznesu po udanym, kilkuletnim okresie ewaluacji technologii XTPL i rynkowym potwierdzeniu jej wysokiego potencjału do generowania wartości dodanej dla klientów końcowych - globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Pierwsze wdrożenie na skalę przemysłową zamierzamy zrealizować do końca 2024 roku, a sukces przejścia z danym partnerem przez wszystkie etapy testów i rozpoczęcie produkcji urządzeń z zaszytą w środku technologią XTPL sprawi, że jako spółka znajdziemy się w zupełnie innym miejscu rozwoju. Poza finansowym aspektem, wzrośnie nasza pozycja na międzynarodowej arenie i wierzę, że przekujemy to w jeszcze więcej kolejnych wdrożeń przemysłowych - na chwilę obecną rozwijamy łącznie 9 perspektywicznych projektów, z czego 4 są na zaawansowanym etapie, a w 3 budujemy już lub wkrótce rozpoczniemy budowę prototypowego urządzenia przemysłowego z dostarczonym przez nas modułem drukującym, najważniejszym komponentem maszyny do jej ostatecznych testów" - skomentował prezes Filip Granek, cytowany w materiale.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Reklama

(ISBnews)