Strata operacyjna wyniosła 33,09 mln zł wobec 36,62 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,64 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 90,34 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 37,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 55,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 246,17 mln zł w porównaniu z 314,04 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 14,55 mln zł wobec 35,57 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"Widzimy, że break even na sprzedaży do klienta indywidualnego i biznesowego osiągamy właśnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, co pozwala przypuszczać, że nasz wynik będzie się znacząco poprawiał w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zarząd podkreślił, że grupa osiągnęła dużą część z zamierzonych celów, m.in. niemal całkowicie spłaciła zadłużenie w postaci pożyczek i kredytów, na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Grupa osiągnęła też pierwsze sukcesy w działalności zagranicznej. Sprzedaż w Republice Czeskiej w omawianym okresie wygenerowała prawie 50 mln zł przychodów i dodatnie przepływy. Po wykupieniu wszystkich udziałów w czeskiej i słowackiej spółce, Columbus będzie samodzielnie rozwijać działalność w obszarach tożsamych do polskich, co także wpłynie na przyspieszenie rozwoju sprzedaży w tym kraju i będzie w 100% konsolidować wynik.

"W naszym bilansie, zgodnie z zasadami rachunkowości, księgujemy wartość nabycia/wytworzenia aktywów, natomiast ich szacunkowa wartość rynkowa jest dużo wyższa. Różnica między szacunkową wartością majątku Columbus na dzień 30 czerwca br. a szacunkową wartością pasywów wraz z szacunkowymi zobowiązaniami - to 400 mln zł nadwyżki. Ta przestrzeń daje nam motywacje, aby skutecznie i z odpowiednim partnerem realizować inwestycje, refinansować pomostowe pożyczki od akcjonariusza DC24 i maksymalizować wartość aktywów. Cieszymy się, że po energetycznym tsunami Columbus wyszedł z opresji i ma przed sobą jasne perspektywy rozwoju w kilku ważnych obszarach. Jesteśmy też gotowi do zaprezentowania nowej strategii biznesowej Grupy Columbus na kolejne 5 lat, która przyniesie, mamy nadzieję, efekty oczekiwane przez akcjonariuszy. Komunikację strategii przewidujemy w nadchodzących dniach" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 15,39 mln zł wobec 40,31 mln zł straty rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)