Zysk operacyjny wyniósł 69,4 mln zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 110,9 mln zł wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 241,44 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 330,22 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 208,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 108 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 079,49 mln zł w porównaniu z 5 143,13 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 419,8 mln zł wobec 244,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za trzy kwartały 2023 roku były niższe od ubiegłorocznych o 1 063,6 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 236,2 mln zł) częściowo skompensowanymi przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych (o 111,5 mln zł), segmencie gazu i czystych paliw (o 31,5 mln zł) i dystrybucji (o 21,3 mln zł)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Reklama

"Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 419,8 mln zł i był wyższy o 175,4 mln zł w stosunku do wyniku z analogicznego okresu ubiegłego roku głównie ze względu na wyższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży (o 110,5 mln zł) co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu, obsłudze kontraktu ENS z wykorzystaniem krótkoterminowej zmienności CSS oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie farm wiatrowych (o 80,3 mln zł) co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających). Wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie dystrybucji (o 6,5 mln zł) oraz segmencie niealokowanych (o 8,8 mln zł)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 118,07 mln zł wobec 47,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)