Zysk operacyjny wyniósł 13,66 mln zł wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 448,29 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 454,24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 223,61 mln zł w porównaniu z 1 170,56 mln zł rok wcześniej.

W okresie 3 kwartałów br. przychody z segmentu Przemysł i energetyka wyniosły 255,79 mln zł (wobec 364,97 mln zł rok wcześniej), z segmentu Infrastruktura - 658,17 mln zł (wobec 488,73 mln zł), z segmentu Budownictwo ogólne - 303,36 mln zł (wobec 312,08 mln zł), podano w raporcie.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 2,11 mln zł wobec 13,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,61 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)