Monnari Trade odnotowało 2,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 10,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,99 mln zł wobec 10,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,67 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 66,16 mln zł rok wcześniej.

"Do najważniejszych dokonań w grupie kapitałowej Monnari Trade S.A., które miały miejsce w III kwartale 2023 r. należą:

• Wzrost przychodów o 10,3 %;

Reklama

• Wzrost marży brutto na sprzedaży o 2,6 pkt proc.;

• Wygenerowanie zysku na poziomie operacyjnym oraz netto.

Do najważniejszych niepowodzeń w grupie kapitałowej Monnari Trade S.A., które miały miejsce w III kwartale 2023 r. należą:

• Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 21,2%" - czytamy w raporcie.

"Marża brutto na sprzedaży wyniosła 56,7% w porównaniu do 53% w analogicznym okresie. Od początku roku do końca III kwartału wskaźnik ten wzrósł o ok. 2,6 pkt proc. do poziomu 59,3%" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 56,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 215,06 mln zł w porównaniu z 194,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 3 mln zł wobec 11,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)