Wikana odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,64 mln zł wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 4,16 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 9,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 60,23 mln zł w porównaniu z 43,61 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 60 232 tys. zł przychodów względem 43 612 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym zwiększeniu kosztu własnego sprzedaży z 29 374 tys. zł (za III kwartały 2022 r.) do 40 525 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 19 707 tys. zł (14 238 tys. zł za III kwartały 2022 r.). Grupa kapitałowa zakończyła okres pierwszych trzech kwartałów 2023 r. zyskiem netto na poziomie 9 257 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 7 977 tys. zł po III kwartałach 2022 r.)" - czytamy w raporcie.

Reklama

Przychody z segmentu najmu powierzchni komercyjnych w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. wyniosły 3 407 tys. zł (w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. 3 363 tys. zł), a przychody z segmentu energii odnawialnej 8 727 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. 6 126 tys. zł), podano również.

"Zarząd spółki zamierza nadal podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej grupy, w tym między innymi poprzez skupienie działalności w kluczowym dla grupy segmencie deweloperskim" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 14,1 mln zł wobec 21,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to deweloper działający w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)