XPlus zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę nie wyższą niż 25 tys. zł, poprzez emisję nie więcej niż 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, podała spółka.

Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.

XPlus to spółka notowana na NewConnect, specjalizująca się we wdrażaniu i rozwoju aplikacji Microsoft Dynamics 365 FSCM.

(ISBnews)