Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcjęWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcję z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 rok w wysokości 587,56 mln zł oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., podał bank.

"Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę: 587 564 899,06 z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2014 oraz 702 484 042,94 z zysku netto banku za rok 2015" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 29 kwietnia, a dniem wypłaty dywidendy - 16 maja 2016 r.

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok. Akcjonariusze przeznaczyli na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawili niepodzieloną.

BZ WBK odnotował 2 327,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 1 914,71 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 756,21 mln zł wobec 1 994,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)