"Spodziewamy się podobnego capeksu w 2024 roku, z nieznaczną tendencją wzrostową" - powiedział Sudoł podczas konferencji prasowej.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły 9,73 mld zł w 2023 r. w porównaniu do 6,66 mld zł w roku 2022. W tym 0,94 mld zł stanowiły inwestycje przejętej spółki PGE Energetyka Kolejowa (wcześniej PKP Energetyka).

"Zdecydowanie większe będą nakłady na energetykę odnawialną, szczególnie morskie farmy wiatrowe. W 2023 r. to było ok. 0,5 mld zł, w tym roku zakładamy krotność tej kwoty" - dodał Sudoł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Reklama

(ISBnews)