Skorygowany o zdarzenia jednorazowe (nieuwzględniający ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego) zysk netto wyniósł 11,18 mln zł, co oznacza wzrost o 3,58 mln zł (47,1%) w porównaniu do roku poprzedniego.

Zysk operacyjny wyniósł 11,42 mln zł wobec 8,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 19,99 mln zł wobec 14,93 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,4 mln zł w 2023 r. wobec 67,87 mln zł rok wcześniej.

W 2023 r. liczba sprzedanych detektorów przez Grupę wyniosła 11 582 szt., co oznacza spadek o 15,2% r/r.

Reklama

"W 2024 roku koncentrujemy się na przyśpieszeniu wzrostu sprzedaży w inicjatywach rozwojowych stanowiących podstawową działalność, w tym na perspektywicznym rynku Stanów Zjednoczonych. Ponadto kontynuować będziemy projekt związany z rozwojem technologii matryc, zmierzający do uruchomienia najpierw testowej, a potem seryjnej produkcji. Trzecim elementem jest realizacja projektu związanego z rozwojem technologii fotonicznych układów scalonych (projekt HyperPIC), a następnie wdrożeniem ich do masowej produkcji. Przed VIGO więc ciekawy i intensywny rok" - napisał prezes Adam Piotrowski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

"W obszarze matryc trwa obecnie faza R&D oraz przygotowujemy program inwestycyjny, który pozwoli nam uruchomić testową produkcję matryc w II połowie obecnego roku, a seryjną w 2025 roku. W ubiegłym roku podpisaliśmy także list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w wozach bojowych polskiej armii. Z kolei realizacja projektu HyperPIC przyśpieszy rozwój fotonicznych technologii czujnikowych i w efekcie umożliwi dostarczenie na rynek nowej klasy układów fotoniki scalonej do zastosowań sensorycznych. W konsekwencji możliwe będzie stosowanie pojedynczych chipów o zaawansowanych funkcjonalnościach sensorycznych w przedmiotach codziennego użytku (smartfony, urządzenia wearables, AGD, pojazdy) - jest to olbrzymi rynek, na którym chcemy odgrywać istotną rolę. W naszym 'tradycyjnym' biznesie - detektorów i modułów detekcyjnych MCT, InGaAs i InAsSb rozwijamy współpracę zarówno z istniejącymi partnerami, jak i zdobywamy nowych klientów, co jest potwierdzeniem niezawodności i jakości oferowanych przez nas produktów, a także potwierdzeniem naszych możliwości skalowania produkcji i dostosowania produktu pod konkretne potrzeby klientów" - dodał.

Wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim

Grupa wypracowała znaczący 75,3% (5 mln zł) wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim w porównaniu do 2022 r. oraz znaczący wzrost wartościowo na rynku europejskim 3,83 mln zł (8,7%). W porównaniu do roku 2022 Grupa osiągnęła również znaczący bo 37,6% (1,57 mln zł) wzrost sprzedaży na rynku polskim, głównie w zastosowaniach wojskowych, podano także.

Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (poza nakładami na prace rozwojowe w toku) w wysokości 22,7 mln zł w 2023 r. (wobec 36 mln zł w 2022 r.), dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 1,94 mln zł wobec 11,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)