Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił określić 24 lutego jako dzień pierwszego notowania obligacji serii C Cyfrowego Polsatu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka.
"Obligacje serii C będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CPS0227. Ponadto, zgodnie z komunikatem GPW […] data ostatniego notowania obligacji serii C planowana jest na dzień 2 lutego 2027 r." - czytamy w komunikacie.
Na początku lutego Cyfrowy Polsat dokonał przydziału 1 000 000 obligacji serii C, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej grupy w obszarze efektywności energetycznej.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.
(ISBnews)