statystyki

Bankowość

Faktoring pełny

wróć do działu: Bankowość »

Faktoring pełny (bez regresu) – W momencie przejęcia wierzytelności wraz z cesją faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Oznacza to, że bank lub firma faktoringowa w przypadku gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności, nie ma prawa domagać się pokrycia strat od zbywcy wierzytelności.

Faktoring pełny jest najkorzystniejszą formą dla faktoranta, ponieważ ciężar odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika spoczywa na faktorze, natomiast przedsiębiorca od razu dysponuje środkami finansowymi po dokonaniu usługi.

Przy tej formie faktoringu bank analizuje głównie sytuację finansową dłużnika, jako zobowiązanego do zapłaty.

Prawo dla specjalisty