statystyki

Bankowość

Holding hybrydowy

wróć do działu: Bankowość »

Holding hybrydowy – Prawo Bankowe określa holding hybrydowy jako „grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy”

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty