statystyki

Bankowość

Linia kredytowa

wróć do działu: Bankowość »

Linia kredytowa - to limit zadłużenia w rachunku bankowym jaki klient banku (kredytobiorca) może wykorzystać w czasie ustalonym umową. Linia kredytowa zapewnia swobodny dostęp do środków finansowych w miarę potrzeb klienta i do w wysokości limitu kredytowego.

Linia kredytowa może byś udzielona w rachunku bieżącym klienta jednak częściej banki ewidencjonują linię kredytową na oddzielnym rachunku kredytowym. Łączy ona w sobie funkcjonalności kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego.

Linia kredytowa rozliczana jest na bieżąco. Wpływy na rachunek automatycznie spłacają kredyt. W przypadki przekroczenia okresu zadłużenia zapisanego w umowie bank nalicza odsetki karne.

Prawo dla specjalisty