statystyki

Bankowość

Obligacje hurtowe

wróć do działu: Bankowość »

Obligacje hurtowe – pojęcie to określa skarbowe papiery dłużne (Obligacje) oferowane na rynku pierwotnym na przetargach organizowanych przez agenta emisji, czyli Narodowy Bank Polski. Obligacje hurtowe skierowane są do grupy inwestorów instytucjonalnych i pełnią podstawową rolę w zaspakajaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

Obligacje hurtowe są papierami wartościowymi na okaziciela o dużym nominale i trafiają do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rozliczaniem i przechowywaniem obligacji hurtowych zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty