statystyki

Bankowość

Regres

wróć do działu: Bankowość »

Regres - jest to roszczenie zwrotne, polegające na domaganiu się przez jednego z dłużników solidarnych, który spełnia świadczenia wierzyciela, zwrotu części tych świadczeń do pozostałych współdłużników.

Podobna sytuacja ma miejsce gdy dłużnik spełnia świadczenie na rzecz jednego z wierzycieli solidarnych. W tym przypadku pozostali współwierzyciele mają prawo domagać się od wierzyciela, który to świadczenie przyjął, swojej części świadczenia.

Prawo dla specjalisty