statystyki

Finanse

Rentowność sprzedaży - ROS

wróć do działu: Finanse »

Rentowność sprzedaży - ROS (ang. Return on Sales) – obliczana jest jako stosunek zysku netto spółki do jej przychodów ze sprzedaży.

Rentowność sprzedaży pokazuje jaki zysk przypada na każdą złotówkę pozyskaną ze sprzedaży.

Wysoka wartość ROS oznacza, że firma uzyskuje wysoką marżę na sprzedaży swoich produktów.

ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty