statystyki

Finanse

Rentowność

wróć do działu: Finanse »

Rentowność – jest to miara efektywności gospodarowania, działania przedsiębiorstwa. Rentowność oblicza się jako iloraz zysku do danej wielkości finansowej dla której rentowność jest wyznaczana.

Wskaźniki rentowności należą do najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa. Są wykorzystywane do obserwacji kierunku i tempa zmian rentowności w kolejnych okresach działania przedsiębiorstwa oraz pozwalają wydać opinię o jego kondycji dochodowej. Dzięki swojej relacyjności mogą służyć do porównywania ze sobą różnych firm.

Rodzaje rentowności:

Prawo dla specjalisty