statystyki

Finanse

Dźwignia operacyjna

wróć do działu: Finanse »

Dźwignia operacyjna – (ang. Operating Leverage) jest miarą w jakim stopniu jednoprocentowa zmiana przychodu ze sprzedaży wpływa na zmianę zysku operacyjnego. Wpływ na stopień dźwigni operacyjnej ma rentowność sprzedaży oraz struktura kosztów.

Dźwignia operacyjna uzyskiwana jest za pomocą obrotów. Efektem dźwigni operacyjnej jest szybszy wzrost zysków niż sprzedaży, który następuje po przekroczeniu progu rentowności.

Wzrost zysków w przypadku dźwigni operacyjnej jest tym większy im większy jest udział kosztów stałych w całkowitym koszcie produkcji.

Wynika to faktu, że wraz ze wzrostem produkcji, koszty stałe pozostają na niezmienionym poziomie, przez co rozkładają się na większą liczbę wytworzonych produktów, co powoduje zmniejszenie jednostkowego kosztu produktu, a zatem wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Wzór na ustalenie zmiany zysku operacyjnego firmy w zależności od zmiany sprzedaży:

DOL = proc.DEBIT / proc.DS gdzie:

DOL - stopień dźwigni operacyjnej (Degree of Operating Leverage),
proc.D EBIT - procentowy przyrost zysku operacyjnego (przed spłatą odsetek i opodatkowaniem),
proc.D S - procentowy przyrost sprzedaży netto

Zobacz też

Prawo dla specjalisty