statystyki

Finanse

Success fee

wróć do działu: Finanse »

Success fee – w przypadku funduszy inwestycyjnych jest to opłata za zarządzanie naliczana klientom w przypadku, gdy fundusz osiąga stopę zwrotu przewyższającą określony poziom (benchmark). Jest to opłata zmienna, zależy od rodzaju funduszu i wielkości wypracowanego zysku.

Success fee określa się zazwyczaj jako procentową wartość zysku ponad poziomem benchmarku. Dla funduszy obligacyjnych benchmarkiem określone papiery wartościowe z rynku pieniężnego, dla funduszy akcyjnych może to być odpowiedni indeks giełdowy.

Jako success fee określa się też często w firmach premię wypłacaną pracownikom za osiągnięcie określonego celu, np. uzyskanie określonego poziomu obrotów lub wdrożenie projektu itp.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty