statystyki

Giełda

Obligacje korporacyjne

wróć do działu: Giełda »

Obligacje korporacyjne – są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne.

Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako papiery zabezpieczone lub niezabezpieczone.

Jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na emisję obligacji zabezpieczonych to szansa na uplasowanie całej puli jest większa niż w przypadku emisji niezabezpieczonej, ponieważ papiery zabezpieczone są bardziej cenione przez inwestorów, szczególnie instytucjonalnych, z uwagi na mniejsze ryzyko inwestycyjne.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty