statystyki

Giełda

Makler giełdowy

wróć do działu: Giełda »

Makler giełdowy (ang. Stock Broker) – pośrednik działający w imieniu inwestora, który kupuje i sprzedaje papiery wartościowe podlegające obrotowi na giełdzie. Za usługi pośrednictwa makler pobiera prowizję.

Transakcje maklerskie zawierane są w imieniu strony, która ponosi ostateczną odpowiedzialność z tytułu posiadania papieru wartościowego.

Zawód maklera w Polsce może wykonywać osoba posiadająca licencję wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana na listę maklerów papierów wartościowych przez KNF.

Zadania zawodowe maklera to:

  • Oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie.
  • Kupno lub sprzedaż papierów wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy.
  • Zawieranie umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta.
  • Przechowywanie papierów wartościowych.
  • Prowadzenie rozliczeń klienta z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych
  • Przyjmowanie zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie.
  • Pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji.
  • Pośredniczenie w nabywaniu znacznego pakietu akcji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty