statystyki

Giełda

Krótka sprzedaż

wróć do działu: Giełda »

Krótka sprzedaż - technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub instrumentów pochodnych.

Inwestor realizujący krótką sprzedaż osiągnie zysk, jeżeli od momentu sprzedaży praw majątkowych do momentu odkupu takich samych praw lub do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw ich wartość spadnie. W przypadku wzrostu wartości praw majątkowych w tym czasie, inwestor poniesie stratę.

Prawo dla specjalisty