statystyki

Giełda

Akcjonariusz mniejszościowy

wróć do działu: Giełda »

Akcjonariusz mniejszościowy (ang. Minority Shareholder) – jest to każdy akcjonariusz, który jest posiadaczem mniej niż 50 proc. akcji spółki i jednocześnie jego udziały upoważniają go do posiadania mniej niż 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na losy spółki jest niewielki. Jedynie w przypadku dużego rozdrobnienia akcji akcjonariusze mniejszościowi połączeni w grupę mogą skutecznie przegłosowywać uchwały na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz mniejszościowy ma prawa wynikające ze statutu spółki, w tym prawo do udziałów w zyskach przeznaczonych do podziału.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty