statystyki

Giełda

Dywidenda

wróć do działu: Giełda »

Dywidenda – podział części zysków pomiędzy akcjonariuszy. Wysokość dywidendy ustala się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Decyzję o wysokości i terminie wypłaty dywidendy podejmuje, w zależności od rodzaju spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników. Zazwyczaj dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej, jednak dopuszczalna jest także wypłata w formie akcji.

Źródłami wypłaty dywidendy mogą być:

Prawo dla specjalisty